GMO staat voor Genetically Modified Organism, in Nederland ook wel GGO genoemd (genetisch gemanipuleerd organisme).


Met genetische modificatie worden de eigenschappen van planten, bacteriën of gisten veranderd. Genen met positieve eigenschappen van het ene organisme worden toegevoegd aan een ander organisme.


Zo maakt genetische modificatie planten o.a. ongevoelig voor onkruid- of insectenbestrijdingsmiddelen. Door genetische modificatie kunnen gisten, bacteriën of schimmels nuttige stoffen maken, zoals vitamines, enzymen en aromastoffen. Of medicijnen, zoals insuline.


Genetisch gemodificeerde soja en maïs zijn vaak grondstoffen van veevoer. Melk, vlees, eieren en andere producten van dieren die gevoerd zijn met genetisch gemodificeerde maïs of soja is gentech-vrij. Het genetisch gemodificeerde voer is namelijk in de darmen van de dieren volledig afgebroken. (bron: Voedingscentrum)


Discussie over genetische modificatie / manipulatie


Er is discussie over genetisch gemodificeerd voer. In deze discussie gebruiken mensen soms ook de term ‘genetische manipulatie’. Het is goed onderzocht door de EFSA of genetisch gemodificeerde producten veilig en gezond zijn. Maar buiten deze goedkeuring kunnen er ook zorgen over andere aspecten van genetische modificatie zijn. Denk daarbij aan:


  • Machtspositie van grote corporaties die de positie van kleine marktpartijen en boeren, eerlijke handel, voedselzekerheid en biodiversiteit onder druk zetten.
  • Duurzaamheid: effecten van genetische modificatie op de directe omgeving van de gewassen, zowel voor het milieu als de gezondheid van de mensen die wonen in het gebied. De beloofde milieuvoordelen lijken in de praktijk niet altijd aanwezig te zijn. Hier moet meer onderzoek naar worden gedaan.
  • Ethische overwegingen. Een deel van de mensen vindt genetische modificatie een onaanvaardbare aantasting van de integriteit van de natuur of schepping.


Bovenstaande argumenten zijn vaak een reden waarom mensen kiezen om GMO-vrij voer aan te bieden aan hun paarden.


GMO-vrij wil zeggen dat er er minder dan 0,9 % (de EU-regel) aan genetisch gemodificeerd materiaal in een product zit. Wanneer er meer in zit moet dit vermeld worden op het etiket. Wil je zeker weten dat er in jouw gekochte product geen GMO’s zitten, dan is officieel het label ‘biologisch’ de enige garantie.


Hoe gaat Marstall hier mee om?


Om te mogen claimen dat een product GMO-vrij is, moet het volledige proces van grondstofinname, opslag, verwerking en transport aan zeer strenge, door de Europese Unie opgelegde, voorwaarden voldoen. Als je hier voor 100% aan voldoet krijg het VLOG-certificaat. Het voldoen aan al deze eisen is erg arbeidsintensief en je moet ook zorgen dat al je toeleveranciers hieraan voldoen, geen eenvoudige klus dus.


We hebben al enorm veel maatregelen getroffen om contact met eventuele GMO-grondstoffen tot het absolute minimum te beperken, zo zijn we o.a. lid van Nevedi, dat staat voor “De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie”. De Nevedi-leden doen allemaal mee aan het traject duurzame soja, door middel van De Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om alle geïmporteerde soja die we in Nederland verwerken op duurzaamheid gecertificeerd te hebben. Ook zijn we lid van SecureFeed, deze organisatie ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan.


We verwerken enkel GMO-vrije grondstoffen in de Marstall producten, maar ondanks al onze maatregelen kunnen we (nog) niet voor 100% garanderen dat er geen sporen van GMO-grondstoffen aanwezig kunnen zijn in enkele producten. Hierdoor mogen wij officieel niet claimen GMO-vrij te zijn zijn we (nog) niet VLOG-gecertificeerd.


 


Deel dit artikel