In de afgelopen jaren nemen gevallen van EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis) toe. Vooral de snijtanden van oudere paarden worden getroffen. De eerste symptomen zijn de vorming van tandsteen op de snijtanden, moeite met het bijten van wortels, het drinken van koud water wordt als onaangenaam ervaren en tandvleesontsteking en -terugtrekking.

De ziekte veroorzaakt ontsteking van het parodontium en het tandvlees. Het glazuur begint op te lossen en het lichaam probeert dit tegen te gaan door de vorming van een abnormale hoeveelheid tandsteen aan de tandwortels. Dit creëert de typische stevige bulten (hypercementoses) rond de tandwortel, soms zichtbaar onder het tandvlees. Ook trekt het tandvlees zich terug. Deze processen leiden uiteindelijk tot het loslaten van tanden. Vaak is de enige mogelijkheid om de snijtanden te trekken. Hoe eerder je de diagnose stelt, hoe beter dit te voorkomen is.

Wat precies EOTRH triggert is nog niet duidelijk. Er wordt aangenomen dat de mechanische belasting stijgt op de snijtanden wanneer paarden op leeftijd zijn en dat micro-organismen zoals Treponema verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de ontstekingsreactie. Ziekten zoals Cushing, calciumgebrek, (langdurig) tekort van mineralen of genetische invloeden worden ook gezien als oorzaken.