Onder fecaal water wordt verstaan ​​het gescheiden verloop van veelal gevormde paardenpoep en zwartbruine vloeistof (niet te verwarren met diarree met vloeibaar gemaakte ontlasting). Wat bij het ene paard fecaal water lijkt te veroorzaken, kan fecaal water bij een ander paard helpen voorkomen. De eigenaren hebben vaak veel geprobeerd, maar het vervelende probleem blijft.

De oorzaken zijn divers en zijn nog niet afdoende onderzocht. Psychische stress en het effect op de darmmotoriek en wateropname spelen vaak een rol. Maar onevenwichtigheden in de gastro-intestinale omgeving kunnen ook fecaal water veroorzaken.