Privacyverklaring Marstall

Februari  2022

Hilkens Diervoeders, handelend onder de naam Marstall Nederland, gevestigd aan de Stationsstraat 31, 6071 KB Swalmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.marstall.nl
Stationsstraat 31
6071 KB Swalmen
Nederland
+31 475 403011

Mevrouw M. Ypinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Marstall Nederland. Zij is te bereiken via ypinga@marstall.nl

Marstall Nederland respecteert je privacy als gebruiker van haar site en draagt er zorg voor dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marstall Nederland verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marstall.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marstall Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden of leveren van de door jou bestelde producten
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Marstall Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marstall Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marstall Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt in aanvraag voedingsadvies > 5 jaar > gecombineerd met de gegevens van het paard om indien gewenst in de toekomst aanvullend advies te kunnen geven.
Persoonsgegevens verstrekt bij inlevering waardebon > 5 jaar > om indien gewenst in de toekomst voedingsadvies te kunnen geven.
Persoonsgegevens verstrekt in gebruikersprofiel webshop > 2 jaar na laatste aankoop > als service zodat je niet direct alle gegevens opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marstall Nederland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marstall Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Marstall Nederland jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marstall Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marstall Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.